Zhang Zhi Huan

College of Geosciences

PHD

Geology

zhangzh3996@ vip.163.com

Research Areas