Zhou Jian Xun

College of Geosciences

PHD

Geology

jxzhou@cup.edu.cn

Research Areas